Ngũ Long Tranh Bá - Hướng Dẫn
Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.